WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 25.11.2019 R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Oboźna – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

ul. Lubiąska – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

Wyniki rekrutacji 25.11-29.11.2019 r.