WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 19.12.2019 R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Oboźna – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

 

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

Wyniki rekrutacji 19.12.2019 r. – 02.01.2020 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu