Wyniki rekrutacji uzupełniającej ogłoszonej 19.08.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

Lubiąska – 1 wolne miejsce od 01.09.2019r. dla dziecka pow. 12 m-ca życia

 

Lista Rankingowa

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu