WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 11.12.2019 R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. Oboźna – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

ul. Kasztelańska – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

 

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

 

Wyniki rekrutacji 11.12 – 18.12.2019 r.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu