WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 10.10.2019R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

Masztalerza – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia.

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

 

Wyniki rekrutacji_10-17.10.2019r.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu