WYNIKI REKRUTACJI GŁÓWNEJ

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji głównej prowadzonej w okresie od 17.06. do 24.07.2019r. 

W pierwszej kolejności skontaktujemy się telefonicznie z pierwszymi osobami, które znajdują się na liście rankingowej. Osoby znajdujące się na najwyższych pozycjach listy, mają możliwość wyboru preferowanej lokalizacji punktu dziennej opieki. W przypadku rezygnacji osoby z dalszego procesu rekrutacji lub rezygnacji z zaproponowanej lokalizacji punktu opieki dziennej, punkt dziennej opieki zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy. Osoby znajdujące się na najwyższych pozycjach listy, mają możliwość wyboru preferowanej lokalizacji punktu dziennej opieki.

https://www.opiekun.wci.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Wyniki-rekrutacji-głównej_17.06-24.07.2019.pdf

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu