REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów:   31.07.2020 r. – 10.08.2020 r. (do godz. 16:00).

Dysponujemy 4 wolnymi miejscami w Punktach Opieki Dziennej:

  • ul. Lubiąska – 2 wolne miejsca dla dziecka pow. 12 m-ca życia
  • ul. Strzegomska – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”?

W zadaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
  • są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
  • zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć korzystaJĄC z formularza do rekrutacji zdalnej zamieszczonego na stronie zadania (forma preferowana) lub złożyć osobiście (w ramach ogłoszonych terminów rekrutacji) w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (w Biurze Zadania), w godzinach pracy biura (wskazanych na stronie internetowej zadania).

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 71 782 35 19 lub e-mailem opiekun@wci.wroclaw.pl.

Zapraszamy do składanie dokumentów!

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu