REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów:   04.06.2020r. – 10.06.2020r. (do godz. 12:00).

Dysponujemy 2 wolnym miejscem w Punktach Opieki Dziennej:

  • ul. Lubiąska – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia
  • ul. Stawowa – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”?

W zadaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
  • są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
  • zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) prosimy przesłać na adres opiekun@wci.wroclaw.pl.

Tutaj znajdują się dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do składanie dokumentów!

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu