REKRUTACJA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację główną na wolne od 01.09.2019 r. miejsca w punktach opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów

Termin składania dokumentów: 17.06.2019 – 24.07.2019 (do godz. 14:00)

Kryteria rekrutacji głównej określa § 4 Regulaminu rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zapraszamy do składanie dokumentów!

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu