Przykładowy harmonogram

  • 7:00 – 9:00 –   powitanie dzieci, zabawy spontaniczne
  • 9:00 – 10:00 –  II śniadanie, nocnikowanie, zabawy spontaniczne
  • 10:00 – 11:20 – zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne, plastyczne, językowe / spacer
  • 11:20 – 12:00 – mycie rączek, zupa, nocnikowanie
  • 12:00 – 14:00 – relaksacja, drzemka
  • 14:00 – 15:00 – czytanie bajek, obiad, nocnikowanie
  • 15:00 – 17:00 – zabawy spontaniczne, oczekiwanie na rodziców
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu