Przejdź do profilu na portalu społecznościowym Facebook Przejdź do strony internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji Przejdź do oficjalnej strony internetowej Miasta Wrocław Logo zgodności strony internetowej ze standardem WCAG 2.1 w wersji AA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów:  11.12.2019  do 18.12.2019 (do godz. 12:00). Dysponujemy…

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 02.12.2019 R.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia: ul. Oboźna – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia   Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie…

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów:  02.12.2019  do 09.12.2019 (do godz. 12:00). Dysponujemy…

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 25.11.2019 R.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia: ul. Oboźna – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia ul. Lubiąska – 1 wolne miejsce dla dziecka pow.…

GODZINY PRACY BIURA W DNIU 29.11.2019R.

W związku z terenowym charakterem pracy biura w dniu 28.11.2019r. biuro będzie działało w godzinach 08:00 – 15:00.  Za utrudniania przepraszamy 

GODZINY PRACY BIURA W DNIU 25.11.2019R.

W związku z terenowym charakterem pracy biura w dniu 25.11.2019r. biuro będzie działało w godzinach 08:00 – 14:300.  Za utrudniania przepraszamy 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów:  25.11.2019  do 29.11.2019 (do godz. 12:00). Dysponujemy…

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 14.11.2019 R.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsce dla dzieci powyżej 12 mcy życia: ul. Oboźna – 3 wolne miejsca dla dziecka pow. 12 m-ca życia. Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie…

GODZINY PRACY BIURA W DNIU 22.11.2019R.

W związku z terenowym charakterem pracy biura w dniu 22.11.2019r. biuro będzie działało  do godziny 14:00 Za utrudniania przepraszamy 

GODZINY PRACY BIURA W DNIU 19.11.2019R.

W związku z terenowym charakterem pracy biura w dniu 19.11.2019r. biuro będzie działało w godzinach 10:00 – 16:00.  Za utrudniania przepraszamy 
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu