Wyniki rekrutacji uzupełniającej 11.05.2016 – 18.05.2016

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do punktów opieki dziennej prowadzonych w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”. Rekrutacja prowadzona była w terminie: 11.05.2016 r. – 18.05.2016 r. Wyniki rekrutacji uzupełniającej 11.05.2016-18.05.2016

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna

Szanowni Państwo, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, w imieniu Prezydenta Wrocławia,  ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad…

Rekrutacja uzupełniająca 16.05.2016 – 20.05.2016

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów: 16.05.2016 – 20.05.2016 (do godz. 12:00) Dysponujemy…

Rekrutacja uzupełniająca 11.05.2016 – 18.05.2016

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów: 11.05.2016 – 18.05.2016 (do godz. 12:00) Dysponujemy…

Lista kandydatów rekomendowanych na szkolenie na opiekuna dziennego

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Listę kandydatów rekomendowanych do udziału w szkoleniu na opiekuna dziennego.  Lista podstawowa kandydatów rekomendowanych do udziału w szkoleniu na opiekuna dziennego

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 01.04.2016 – 08.04.2016

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do punktów opieki dziennej prowadzonych w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”. Rekrutacja prowadzona była w terminie: 01.04.2016 r. – 08.04.2016 r.  Wyniki rekrutacji 01.08.2016 – 08.04.2016

Badanie psychologiczne i predyspozycji do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Badanie psychologiczne i predyspozycji do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji. Nieobecność na badaniu i brak informacji o jej przyczynach są jednoznaczne z…

Rekrutacja uzupełniająca 01.04.2016 – 08.04.2016

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów. Termin składania dokumentów: 01.04.2016 – 08.04.2016 (do godz. 12:00) Dysponujemy…

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 22.03.2016 – 29.03.2016

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do punktów opieki dziennej prowadzonych w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”. Rekrutacja prowadzona była w terminie: 22.03.2016 r. – 29.03.2016 r.  Wyniki rekrutacji 22.03.2016 – 29.03.2016