Informacje ogólne

Wrocławski Opiekun Dzienny

 

Dzięki Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 04.02.2011 r. istnieje możliwość powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach zbliżonych do domowych.

Cel zadania

Zadanie ma na celu umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna lub zatrudnienie w jego charakterze. Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny” jest finansowane ze środków Gminy Wrocław. 

Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny” przeznaczone jest dla:

  1. Rodziców dla których praca w charakterze Dziennego opiekuna będzie tożsama z powrotem na rynek pracy.

 

  1. Rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 z każdym statusem zawodowym, którzy jednocześnie:
  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wrocław,
  • posiadają dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończyły co najmniej 20 tygodni i nie ukończyły 3. roku życia,
  • deklarują powierzanie dziecka na min. 120 h miesięcznie,
  • deklarują szczepienie dziecka zgodne z kalendarzem szczepień.

 
KRYTERIA REKRUTACJI opisano w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

  1. Osób przeszkolonych, którzy chcą zostać Dziennym opiekunem oraz posiadają kwalifikacje związane z opieką nad małymi dziećmi.