Dokumenty do pobrania

Ustawy, rozporządzenia, wytyczne regulujące pracę dziennego opiekuna

Dokumenty rekrutacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3

Wzory dokumentów uczestników zadania – rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3

Wzory oświadczeń

Nadzór nad punktami opieki prowadzonymi przez podmioty inne niż Gmina Wrocław

Powyższe dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Wrocławskie Centrum Integracji
Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław