Dla nowego rodzica

Czy rodzic dowozi dziecko do dziennego opiekuna?

Tak, rodzic dowozi dziecko do dziennego opiekuna.

Czy dzienny opiekun przygotowuje jedzenie dla dziecka?

Nie, dzienny opiekun podaje dziecku pokarm dostarczony przez rodziców, który podgrzewa, jeśli posiłek tego wymaga.

Ile godzin dziennie pracuje dzienny opiekun i w jakich godzinach? 

Dzienny opiekun pracuje 10 godzin dziennie. Najczęściej są to godziny 6:30 – 16:30 lub 7:00 – 17:00.

Na ile godzin powierzane jest dziecko?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3 powierzają swoje dzieci średnio na min. 6 godzin dziennie.

Jakie trzeba spełniać kryteria, aby wziąć udział w Zadaniu?

Zadanie skierowane jest zarówno do osób zatrudnionych jak i poszukujących pracy. Aby spełnić kryteria formalne należy posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, być rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, które ukończyło 20 tygodni i nie ukończyło 3 roku życia w momencie powierzenia dziecka pod opiekę dziennego opiekuna. Zadeklarować powierzenie dziecka na min. 120 h/miesięcznie.

Czy przewidziany jest okres adaptacji dziecka u dziennego opiekuna?

Tak, okres adaptacji najczęściej obejmuje okres do 2 tygodni. 

Czy Realizator Zadania nadzoruje Punkty dziennej opieki?

Tak, minimum raz na miesiąc prowadzony jest niezapowiedziany monitoring Punktów opieki.

Jakie koszty ponosi rodzic/opiekun prawny za godzinę opieki nad dzieckiem?

Rodzic/opiekun prawny za godzinę opieki nad jednym dzieckiem ponosi koszt – 4, 48zł.

Czy rodzic/ opiekun prawny przebywający na urlopie wypoczynkowym może podpisać umowę uczestnictwa w projekcie?

Tak, gdyż rodzic opiekun prawny spełnia kryteria formalne uczestnictwa w Zadaniu. 

 

Przykładowy harmonogram dnia

Jest on poglądowym. Każdy punkt działa we własnym rytmie dopasowanym do podopiecznych.

 

7:00 – 9:00 –   powitanie dzieci, zabawy spontaniczne

9:00 – 10:00 –  II śniadanie, nocnikowanie, zabawy spontaniczne

10:00 – 11:20 – zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne, plastyczne, językowe / spacer

11:20 – 12:00 – mycie rączek, zupa, nocnikowanie

12:00 – 14:00 – relaksacja, drzemka

14:00 – 15:00 – czytanie bajek, obiad, nocnikowanie

15:00 – 17:00 – zabawy spontaniczne, oczekiwanie na rodziców